Huisregels

Huisregels van Openluchttheater Engbergen:

 • Een evenement gaat in principe altijd door, ook bij slecht weer. Als de veiligheid in het geding is (bijvoorbeeld langdurig onweer) kan besloten worden een evenement af te blazen. In dat geval is er helaas geen restitutie mogelijk.
 • Geen alcohol onder de 18 jaar.
 • Er wordt geen korting op de entreeprijs gegeven als bezoekers zich later, of aan het eind van het evenement, aan de kassa melden.
 • Er worden geen huisdieren in het theater toegelaten.
 • Het is verplicht mee te werken aan een veiligheids fouillering.
 • Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen, die gevaar kunnen opleveren is verboden.
 • Roken is niet toegestaan in het gebouw.
 • Handel in en gebruik van drugs is verboden.
 • Fysiek of verbaal geweld tegen andere bezoekers en het personeel wordt niet getolereerd.
 • Beledigende, provocerende en/of aanstootgevende kleding is niet toegestaan.
 • Drank- en drugsmisbruik en/ of dronkenschap wordt niet getolereerd.
 • Spuitbussen onder druk zijn verboden.
 • De organisatie krijgt automatisch het recht op alle beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn tijdens het evenement. Deze opnamen kunnen zonder (voor)aankondiging en zonder tegenprestatie openbaar worden gemaakt.
 • Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie professionele audio- en video opnamen te maken voor commerciële doeleinden.
 • De organisatie is gerechtigd om bezoekers die zich tegen de theaterregels verzetten of zich er niet aan houden te verwijderen.
 • Bij vechtpartijen volgt uitzetting van alle betrokken partijen.
 • Aanwijzingen van het personeel en de beveiligingsmedewerkers dienen ten allen tijde te worden opgevolgd.
 • Bij ongeregeldheden of calamiteiten onmiddellijk beveiliging of personeel te waarschuwen.
 • Alleen onbeschadigde tickets zijn geldig
 • In alle gevallen die hier niet expliciet gemeld zijn beslist de organisatie.
 • Bij het betreden van het evenement ga je akkoord met deze huisregels.

Hoofdsponsor Openluchttheater

Stervrienden van het Openluchttheater

Sponsor van het Openluchttheater

Vrienden van het Openluchttheater

Club van 100