Erelid Openluchttheater de heer Johnny Rosier overleden

Vandaag bereikte ons het bericht van het overlijden van ons erelid Johnny Rosier. In hem verliezen wij een man die van grote betekenis is geweest voor het Openluchttheater Engbergen. In de tijd dat ik betrokken ben bij het theater heb ik, in die keren dat ik Johnny heb mogen ontmoeten, hem leren kennen als een man met veel interesse voor ons theater.
Namens de Stichting Openluchttheater Engbergen spreek ik mijn dank uit voor het vele werk dat hij in het verleden voor ons theater deed. Mede dank zij hem hebben wij nog steeds een geweldig theater. Johnny bedankt.
Ik wens Dini en haar familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies en hoop dat de herinnering aan Johnny een troost mag zijn.
Johnny, zal in naam voor altijd aan ons theater verbonden blijven.

Namens bestuur en haar vrijwilligers,
Gerard Klaassen