Culturele ANBI sinds 2013

Algemene gegevens

Naam van de instelling: Stichting Openluchttheater Engbergen
Vestiging:  Bosweg 5a, 7083 AB Voorst (gemeente Oude IJsselstreek)
Postadres: Slingestraat 20. 7071 VA Ulft
RSIN-nummer: 4404221
Telefoon: 06-23198547
Website: www.openluchttheater-engbergen.nl

Doelstelling :

1. De stichting heeft ten doel het in stand houden en verbeteren van een openluchttheater met daarbij gelegen verdere opstallen, liggende op het gemeentelijk wandelpark Engbergen te Gendringen,
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het voor meerdere doelen te gebruiken of doen gebruiken van het openluchttheater “Engbergen” met daarbij gelegen verdere opstallen nabij het dorp Gendringen en deze te onderhouden. Wordende elk oogmerk om winst te behalen, anders dan als middel het doel der stichting te verwezenlijken, uitdrukkelijk uitgesloten.

Beleidsplan :

Bekijk hier het beleidsplan voor de periode 2020-2024.

Jaaroverzicht :

 

Beste Allemaal,

2020 Ging het jaar in als het begin van de pandemie. Corona is haar naam. Er moest thuis gewerkt worden; kinderen kregen thuis les; visite werd ineens een risico,  cafés werden gesloten, zo ook restaurants, sportscholen, theaters zelfs onze jongsten mochten niet meer voetballen, volleyen, enz. het hele sociale leven kwam tot stilstand.

 

Het theater is eigendom van de gemeente Oude IJsselstreek en derhalve vrij toegankelijk. Als ik een poosje plaats neem op de tribune van het theater, zie en hoor ik het dagelijks leven in ons theater. Ik  hoor de geluiden van zingende vogels en het ritmisch gehamer van de specht. Dan stalt een groep fietsers hun fietsen tegen de toren en nemen plaats op de tribune om even uit tet rusten van de vermoeienissen. Een opa en oma komt met de kleinkinderen het theater binnen. Zij nemen plaats in de schaduw en de kinderen spelen op de tribune. Net als ik weg wil gaan komt een groepje trimmers fitnessoefeningen doen op de speelvloer en ze rennen de trappen op en af. Zo bewijst ons theater ook in deze tijd haar nut voor de gemeenschap behouden. Een theater van ons allemaal.

 

Onze klusgroep maakte ons theater coronaproof, de trappen werden gerenoveerd en zelfs legden ze een noodtrap aan om een looproute mogelijk te maken. Dit stelde ons in staat toch nog wat voorstellingen te regelen.

  • Lejo, bekend van Sesamstraat, vermaakte op een zondagmiddag onze jongste jeugd met zijn vingerpoppetjes.
  • De lokale artiesten” De Optimisten” en “Michel Wolsink” bezorgden de wat ouderen een gezellige middag.
  • De wat jongeren genoten van een optreden van een tribute van Ilse de Lange. Dit optreden vond plaats in de stromende regen. Gelukkig beschikken wij over een chute, waaronder de artiesten en het publiek droog bleven. Mede dankzij de vrijwilligers die voor de afvoer van het rijkelijk vallende water zorgden

De eerder genoemde klusgroep voorzag ons gebouw ook van een etage. Hierdoor werd onze   magazijnruimte uitgebreid en kleedruimte voor optredende artiesten gecreëerd. Ze maakten ook een begin met het verven van de muren van het gebouw.

Helaas kon een flink deel van onze programmering geen doorgang vinden. In goed overleg met de artiesten waren we in staat hun optredens te verschuiven. De gekochte kaarten blijven geldig en bij verhindering op de alternatieve data geven we de gemaakte entreegelden retour. Deze staan gereserveerd.

 

Voor het op peil houden van onze financiën kregen wij steun van onze sponsors, donateurs, gemeente, provincie en  het rijk.  Wij zijn hiervoor bijzondere erkentelijk.

 

Wij missen de vaste contacten met onze vrijwilligers. Om samen evenementen te organiseren, met opbouwen, in de kassa en achter de bar staan om vrolijke mensen te ontmoeten maar vooral  het genieten van bijzondere belevenissen midden in de natuur aan de rand van het Engbergse bos.

Ik weet zeker dat we elkaar binnenkort weer zullen ontmoeten.

 

Blijf gezond

Namens het bestuur van de Stichting Openluchttheater Engbergen

Gerard Klaassen

Voorzitter

 

 

Bestuur van de stichting,

Op 31 december bestond het bestuur uit:

Voorzitter                          Gerard Klaassen             in bestuur sinds 2012

Secretaris                          Theo Soontiëns               in bestuur sinds 2020

Penningmeester              Rob Berentsen                 in bestuur sinds 2012

Bestuurslid                        Ilse Wielheesen                in bestuur sinds 2020

Bestuurslid                        Peter Rulof                       in bestuur sinds 2019

 

Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

 

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werk voor het openluchttheater.

 

Bestuur vergadert  maandelijks  en meer naar behoefte.

 

 

Aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters

 

ANBI

Stichting openluchttheater Engbergen staat ingeschreven bij de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling met registratienummer  Rsin; 4404221

Daardoor kunnen onze donateurs gebruik maken van de extra fiscale aftrek van de giften  die wij ontvangen.

 

KvK

Wij staan ingeschreven als Stichting Openluchttheater Engbergen  nummer41047561

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenementen 2020

Veel evenementen konden geen doorgang vinden doordat covid-19 roet in het eten gooide.

Toch wisten we een enkele voorstellingen te organiseren, coronaproof.

Kindervoorstelling

30 augustus  Leyo    bezocht door  56 kinderen.

 

6 september;

Optreden            Optimisten en Michel Wolsink                 bezocht door 89 personen,

12 september;

Optreden            Alexander Broussard speelt Billy Joel      bezocht door 85 personen,

26 september

Optreden            Common Ilse  coverband                            bezocht door 146 personen.

 

Ook activiteiten van de Wild Beheers Eenheid stonden ook op een laag pitje. (45 personen)

De bijenclub hield haar jaarvergadering in ons gebouw. (32 personen)

Verhuur aan particulieren;

29 januari,

1 februari,

7 februari,

15 februari,

29 februari,

10 juli,

17 juli,

8 augustus,

22 augustus,

29 augustus,

4 september,

11 september

25 september.

Gemiddeld  ( 30 tot 50 personen)

 

BALANS 31 december 2020

  31-12-2019 31-12-2020   31-12-2019 31-12-2020
AKTIVA     PASSIVA    
Voorraad

 

p.m. p.m. Eigen vermogen 5191,38 6722,77
Inventaris

 

29502,00 28466.31 Crediteuren 21082,73 21687,37
Liquide middelen Overige schulden 5309,27 3350,00
Kas

 

390.00 461,00 Voorziening chute 3500,00 3500,00
Raborekening

 

3044,10 1288,37
Rabo spaar

 

50,33 5300,73
Winterfair

 

2096,95 0,00
Debiteuren                0,00 300,00 Saldo verlies 556.27
35083,38 35816,41 35083.38 35816,41

 

Winst en Verlies 2020

       
Uitgaven    Begroting  2021 Werkelijk    2020
 
energiekosten               3.250,00           3.237,82
schoonm. geb.               1.500,00           1.188,90
onderh.  Pand               3.250,00           2.151,78
OZB                   360,00              360,00
Afschrijvingskosten               2.250,00           1.951,00
Administratiekosten               1.000,00              927,19
Vergaderkosten               1.200,00           1.030,55
contributies ed

.

              1.200,00           1.821,21
verzekeringen ov.               1.350,00           1.744,69
Cursussen                   450,00                        –
ink kantine/catering               3.000,00           1.486,65
aanschaf materialen               2.500,00           2.998,41
kosten uitvoeringen             25.000,00           8.201,78
reclame/advertenties               4.500,00           1.709,57
BUMArechten               2.000,00              281,38
diversen kosten               2.000,00           1.792,94
kosten verhuur               1.500,00           1.012,23
huur  rep chutes                   750,00              974,75
Winterfair               1.000,00                        –
eindresultaat                            –           2.956,09
saldo winst
 
            58.060,00        35.826,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontdek

Historie

Historie

In de jaren vijftig van de vorige eeuw, werd door het toenmalige oranjecomité van Gendringen het idee geopperd om in het Engbergse bos een mogelijkheid te creëren voor bijvoorbeeld een zanguitvoering of een toneelstuk.

Meer
Verhuur

Verhuur

Het is mogelijk ons gebouw met omliggend terrein onder bepaalde voorwaarden te huren. Het is tevens mogelijk om een parachute te huren. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden of vul het aanvraagformulier in.

Meer
Openluchttheater Engbergen
Openluchttheater Engbergen
Openluchttheater Engbergen
Openluchttheater Engbergen
Openluchttheater Engbergen
Openluchttheater Engbergen