Culturele ANBI sinds 2013

Algemene gegevens

Naam van de instelling: Stichting Openluchttheater Engbergen
Vestiging:  Bosweg 5a, 7083 AB Voorst (gemeente Oude IJsselstreek)
Postadres: Slingestraat 20. 7071 VA Ulft
RSIN-nummer: 4404221
Telefoon: 06-30637994
Website: www.openluchttheater-engbergen.nl

Doelstelling :

1. De stichting heeft ten doel het in stand houden en verbeteren van een openluchttheater met daarbij gelegen verdere opstallen, liggende op het gemeentelijk wandelpark Engbergen te Gendringen,
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het voor meerdere doelen te gebruiken of doen gebruiken van het openluchttheater “Engbergen” met daarbij gelegen verdere opstallen nabij het dorp Gendringen en deze te onderhouden. Wordende elk oogmerk om winst te behalen, anders dan als middel het doel der stichting te verwezenlijken, uitdrukkelijk uitgesloten.

Beleidsplan :

Bekijk hier het beleidsplan voor de periode 2020-2024.

Jaaroverzicht 2021:

Het jaar begon zoals 2020 was geëindigd. Corona had ons land in zijn greep. Alles zat op slot. Ons hele programma moest worden geschrapt of doorgeschoven. Het leek een compleet verloren jaar te worden. Tijdens onze doe-dag werd samen met veel vrijwilligers ons theater seizoen-klaar gemaakt; in afwachting op het moment dat we onze bezoekers weer mochten verwelkomen. Helaas werden we flink op de proef gesteld. Veel energie ging verloren. Er ontstond zelfs een bestuurscrisis, dat kostte weer veel energie. Twee bestuursleden zegden hun bestuursfunctie op, gevolgd door zes vrijwilligers die eveneens hun medewerking opzegden.

Het was organiseren en werken zonder energie van ons bezoekende publiek terug te krijgen. Artiesten afzeggen; publiek informeren; voor ongebruikte betaalde tickets geld retourneren. Bestuur weer op sterkte brengen; vrijwilligers zoeken. Dat alles zonder uitzicht op betere tijden.

In het voorjaar konden we de scholieren samen met de stichting “kiCK” onder de coronavoorwaarden de voorstelling “De Vuilnismannen” aanbieden, daarna werd het stil in ons theater. Op dinsdag en donderdag was onze klusgroep nog bezig met onderhoud voor de rest……stilte………

29 Augustus was daar ineens weer wat reuring. In het gebouw werd de kindervoorstelling “Zo doen dieren” opgevoerd. Binnen want buiten maakte de regen de voorstelling onmogelijk.  Helaas was het opgekomen publiek minimaal.

Dit was weer de opstart van ons seizoen 2021. De voorstellingen volgden elkaar vlot op. We konden weer los. Wel moesten we voldoen aan de door de regering gestelde voorwaarde QR-code of PCR test. Dit kostte ons telefonisch wel de nodige verwijten, maar we waren blij dat we weer bezoekers mochten ontvangen.

Vier september stroomde de tribune weer voor het eerst vol. Onder flinke publieke belangstelling werden we aangenaam verrast door “Queen must go on”. Zij brachten op een geweldige manier het repertoire van Queen ten gehore. Voor het eerst ging na afloop weer een tevreden publiek huiswaarts en kregen wij het gevoel van “YESSSSS !!!!!’

Elf september zaten ruim 500 liefhebbers klaar om te genieten van Bono en U2. Veel bekende nummers klonken door ons theater en brachten ons publiek in de juiste stemming.

Vijfentwintig september raakte ons theater bijna uitverkocht ruim 800 bezoekers hadden trek in een avondje “Coldplay the Sciëntists”.  Onze regering had juist deze dag de corona maatregeling versoepeld. Geen “anderhalvemeter” meer. Velen waagden zich weer op de speelvloer om te dansen en te springen op de geluiden van Coldplay, die op een prima manier, tot enthousiasme van de vele bezoekers, werd vertolkt.

Helaas moesten we door ziekte en een niet lopende voorverkoop Wild Romance  en “Diamanten der Volksmusik” in oktober cancelen. Op het laatste moment slaagde onze programmacommissie er in

“ABBA Tribute “ als vervanging te contracteren. Hierdoor konden we aan ons programma toch nog iets extra’s toevoegen. Dit werd door ons publiek goed ontvangen.

Tot slot:

Helaas overleed in het voorjaar onze vrijwilliger Han Vreman. Wij zijn hem veel dank verschuldigd en zullen zeker zijn humor tijdens de koffiepauzes missen.

Acht September bereikte ons het bericht van de geboorte van Stevie Mae Veldhuis dochter van Maud en  Stephan.  Wij wensen haar een gezonde en zonnige toekomst.

Na dit vreemde jaar met allerlei problemen en plannen die geen doorgang konden vinden sluiten we het jaar met een positief gevoel af en vertrouwen erop dat we komend jaar onze bezoekers weer veel moois kunnen aanbieden.

Namens de Stichting Openluchttheater Engbergen,

Gerard Klaassen

 

Bestuur van de stichting,

Voorzitter: Joke Seinen
Penningmeester: Rijn Hagedoorn
Lid: Peter Rulof
Lid: Rob Berentsen
Adviseur: Gerard Klaasen

Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werk voor het openluchttheater.
Bestuur vergadert  maandelijks  en meer naar behoefte.
Aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters

 

ANBI

Stichting openluchttheater Engbergen staat ingeschreven bij de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling met registratienummer  Rsin; 4404221

Daardoor kunnen onze donateurs gebruik maken van de extra fiscale aftrek van de giften  die wij ontvangen.

Wij staan ingeschreven als Stichting Openluchttheater Engbergen  nummer 41047561

 

Evenementen 2021

Veel evenementen konden geen doorgang vinden doordat covid-19 roet in het eten gooide. Toch wisten we een enkele voorstellingen te organiseren, coronaproof.

29 augustus – Kindervoorstelling – Zo Doen Dieren – bezocht door  10 kinderen,
4 september – Queen coverband – bezocht door 492 personen,
11 september – U2 coverband – bezocht door 360 personen,
24 september – Robin Borneman – bezocht door 204 personen.
25 september – Coldplay coverband – bezocht door 625 personen.

Onze locatie is zo ingericht dat op 1,5m afstand vergaderd kan worden conform de corona regels op dat moment.

Ook activiteiten van de Wild Beheers Eenheid stonden ook op een laag pitje.  11x (45 personen)
De bijenclub hield haar jaarvergadering in ons gebouw. 1x (24 personen)
Het baarsje  vergaderde ook enkele malen. 4x (20 personen)
KiVaDa Gendringen maakte ook gebruik van de locatie 3x  (36)

Verhuur aan particulieren; 

3 juli, 4 juli, 9 juli, 13 juli, 26 augustus, 7 september, 12 september,  25 september, 2 oktober, 24 oktober.

Gemiddeld  30 tot 50 personen.

 

BALANS 31 december 2021

31-12-2020 31-12-2021
AKTIVA
Voorraad 250,00 879,94
Inventaris 29096,25 23564,55
Alg reserve 568,11 0,00
Kas 390.00 507,05
Raborekening 1288,37 1565,60
Rabo spaar 5300,73 5300,73
Winterfair 0,00 3000,00
Debiteuren 300,00 1300,00
37193,46 48075,60

 

31-12-2020 31-12-2021
PASSIVA
Eigen vermogen 8.722,77 10.891,07
Crediteuren 21.064,42 21.335,95
Overige schulden 3.350,00 3.350,00
Voorziening chute 3.500,00 4.000,00
Reservering 0.00 8.051,99
Saldo verlies 556,27 246,59
37.193,46 48.075,60


Winst en Verlies 2021

Uitgaven Begroting 2022 2021
Energiekosten 3.500,00 2.022,23
Schoonmaak gebouw 1.500,00 1.183,23
Onderhoud gebouw 1.500,00 1.018,32
OZB 360 344
Afschrijvingskosten 3.500,00 3.518,90
Administratiekosten 1.000,00 950
Vergaderkosten 750 550
Contributies e.d. 1.350,00 1.328,86
Verzekeringen ov 1.250,00 1.141,29
Cursussen 450 450
Inkoop kantine/ catering 1.500,00 1.383,23
Aanschaf materialen 2.500,00 2.998,41
Kosten uitvoeringen 35.000,00 37.528,78
Reclame / Advertenties 3.500,00 2.814,05
Buma rechten 2500 2.177,73
Diversen kosten 2.000,00 2.261,38
Kosten verhuur 500 264,58
Huur reparatie chute 750 250
Winterfair 0 3.000,00
Eindresultaat 0
Saldo winst 0
63.410,00 65.184,99

 

 

Ontdek

Historie

Historie

In de jaren vijftig van de vorige eeuw, werd door het toenmalige oranjecomité van Gendringen het idee geopperd om in het Engbergse bos een mogelijkheid te creëren voor bijvoorbeeld een zanguitvoering of een toneelstuk.

Meer
Verhuur

Verhuur

Het is mogelijk ons gebouw met omliggend terrein onder bepaalde voorwaarden te huren. Het is tevens mogelijk om een parachute te huren. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden of vul het aanvraagformulier in.

Meer
Openluchttheater Engbergen
Openluchttheater Engbergen
Openluchttheater Engbergen
Openluchttheater Engbergen
Openluchttheater Engbergen
Openluchttheater Engbergen